Үйл ажиллагааны condominium — Ooreka

Илүү сайн ойлгож, мастер саад condominium амьдралын төлөө биш эргэж хар дарсан зүүд шиг. Хамтран өмчлөх нь тодорхойлж, зохион хуулиар n° 65-557 арван долдугаар сарын 1965, өөрчлөгдсөн оноос хойш хэд хэдэн удаа дараа, мөн тогтоолоор програм n° 67-557 нь арван долоон сарын 1967. Олж мэдэх хэрэгтэй бүх зүйл талаар эдгээр сэдвүүд нь бидний нийтлэл. Тэнд дөрвөн тоглогч нь хамтран өмчлөх, нэмэлт үүрэг: co-owner, condominium, condominium холбоо, үйлдвэрчний эвлэлийн зөвлөл хамтран эзэмших. Энэ нь хэрхэн ажилладаг байна. Бид та нарын төлөө хийх аялан бүх жүжигчид нь condominium. Энэ condominium гол тоглогч амьдрал хамтран өмчлөх. Тиймийн тул, энэ нь чухал юм мэддэг,