Хөрөнгө оруулалт үл хөдлөх хөрөнгө: хаана, хэзээ, хэрхэн

Өмнө нь хөрөнгө оруулалт, үл хөдлөх хөрөнгийн бизнес, ирээдүйн худалдан авагч хэрэгтэй болно, харгалзан байршил, өмч тэр covets. Энэ нь анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй болно орчинд ямар харьцуулан-à-тал дээр, жишээ нь. Энэ нь шаардлагатай байна, өмнө эхэлж, шалгах нь үйлчилгээний танхим, талаар ямар нэгэн төлөвлөсөн барилгын ойр орчимд ирээдүйд эд хөрөнгө. Хэрэв хөрөнгө нь түрээсийн эд хөрөнгө, шаардлагатай хөрөнгө оруулалт хийх газар бол зах зээлийн сонирхол татаж байна. Нь хүчтэй бүс байх болно, ялангуяа тохиромжтой. Ирээдүйн худалдан авагч сонгох хэрэгтэй болно хөрөнгө оруулалт хийх шинэ, эсвэл хуучин. Уг татвар нь хөрөнгө оруулалт есөн илүү давуу талтай. Энэ төрлийн орон сууцны бас