Хуульчдыг бар, Aveyron — Rodez — Millau сайт officiel

Дассан шинэ технологи тэд бүгд холбогдсон Виртуал Хувийн Сүлжээ Хуульчид (RPVA), дотоод сүлжээний систем нь тэдгээрийг олгох үйл явц нь бодит цаг хугацаанд нь, хуралдаанд өмнө нь Шүүх де grande жишээ нь, Rodez буюу Шүүхэд давж заалдах Montpellier. Тэд хангах, хяналтын үйлчилгээ, байнгын болон эрүүгийн 24h 24h, 365 хоногийн жилд нийт нутаг дэвсгэр хэлтсийн Aveyron. Та холбоо барих яаралтай өмгөөлөгч авах томилох нь хуульч таны нөөц боломжийг олгодог давуу эрх зүйн тусламж. Хэлтсийн Зөвлөл хандах тухай хууль (CDAD), хуульчид, бар, Aveyron тохируулсан газар. Энэ нь шаардлагатай томилгоог хийх замаар утас руу нэг тоо бүртгэлтэй Мэдээлэлтэй байх нь(e) дээр бодит цаг