Төлбөрийн хугацаа

Хэрэв та бэрхшээл төлөх татвар, you may хүсэлт, онцгой нөхцөл байдал, төлбөрийн эцсийн хугацаа нь таны орлогын албан татвар, таны эд хөрөнгийн албан татвар болон таны үл хөдлөх хөрөнгийн татвар. Үнэлгээнд энэ нөхцөл байдал нь үргэлж ганцаарчилсан хандлага, харгалзан: Хэрэв захиргаа нь хариу өгөөгүй дотор хугацаа нь хоер сар, өргөдөл хүлээн авах хугацаа байх болно гэж үзэж эсэргүүцэж байна. Захиргааны естой, энэ тохиолдолд, мэдээлэх албан татвар төлөгчийн энэ нь нэмэлт цаг өмнө дуусах хугацаа хоер сар байдаг. Хэрэв та хийж дууссаны дараа, таны онлайн аюулгүй зурвас илгээх нь таны Тодорхой орон зай, та сэрэмжлүүлэн болно, и-мэйлээр таны хувийн и-мэйл болон