Удирдах захиргааны Хэргийн — Исламын Байгууллагын Боловсрол, Шинжлэх ухаан, Соел — ISESCOТус Удирдах захиргааны Хэргийн төхөөрөмж юм, хариуцлагатай байдлыг хангах, зохистой үйл ажиллагааг дотор ерөнхий Удирдах ISESCO, захиргааны түвшинд, mobilising бүх нөөц үүнийг хийх шаардлагатай