Хуульчид Франц онлайн!


Орон сууц, colocation-ийн серверүүд манай мэдээллийн төв Швейцарь


Тус мэдээллийн төв нь VTX эзэн байрладаг Lausanne

Базелийн.