Орон сууц, colocation-ийн серверүүд манай мэдээллийн төв Швейцарь

Тус мэдээллийн төв нь VTX эзэн байрладаг Lausanne

Базелийн.