Оролт дээр ажилгүйдэл alimonyХамгийн сайн хариулт: Сайн байна уу, би зүгээр л байсан нэг асуудал нь миний экс-нөхөр