Дүрэм: Энэ нь, гэж, юуАнгли хэл Дүрмийг сур: tenses, тэмдэг нэрийн, adverbs, нөхцөлт заалтууд, терлийн үгнүүд